Privacybeleid

In het kader van de Data Protection Act 1998 (de Act) en vanaf 25 mei 2018, de EU General Data Protection Regulation 2016/679 (the GDPR), is de gegevensbeheerder Auden Skincare, een subsidie van Freya + Bailey Skincare Limited ( company no11540268), met statutaire zetel te 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londen, WC2H 9JQ, Verenigd Koninkrijk (“Bedrijf/wij/ons”).

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit privacybeleid. Als u vragen heeft of een verzoek wilt indienen om een van uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de DPO met behulp van de details in het gedeelte 'Contact met ons opnemen' hieronder. Bij Freya + Bailey Skincare doen we er alles aan om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid beschrijft de privacypraktijken van het bedrijf. Neem de tijd om dit privacybeleid zorgvuldig door te nemen, aangezien het u vertelt hoe uw persoonlijke informatie door ons zal worden behandeld. Door Auden Skincare (de “Site”) en onze diensten te gebruiken, gaat u er onvoorwaardelijk mee akkoord gebonden te zijn aan dit Privacybeleid.

Auden Skincare wil je de best mogelijke internetervaring bieden; bijgevolg worden van tijd tot tijd aanvullende functies, kenmerken, producten of diensten in de site opgenomen. Dit, en onze inzet om de privacy van uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan leiden tot periodieke wijzigingen in dit privacybeleid. Vergeet daarom niet om regelmatig naar dit privacybeleid te verwijzen om eventuele wijzigingen te bekijken.

Vragen over ons privacybeleid kunnen worden gericht aan het privacybeleid, Auden Skincare op info@audenskincare.com

WAT VERZAMELEN WIJ EN HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?
NIET-PERSOONLIJKE INFORMATIE
We kunnen automatisch niet-persoonlijke informatie over u verzamelen, zoals het type internetbrowser dat u gebruikt of de site van waaruit u naar onze Site bent gelinkt. U kunt niet worden geïdentificeerd aan de hand van deze informatie en deze wordt alleen gebruikt om ons te helpen bij het leveren van een effectieve service op onze Site. We kunnen van tijd tot tijd de eigenaren of exploitanten van sites van derden van waaruit het mogelijk is om naar onze site te linken, informatie verstrekken over het aantal gebruikers dat vanaf hun sites naar onze site linkt. U kunt op basis van deze informatie niet worden geïdentificeerd.

COOKIES
We kunnen bepaalde informatie (algemeen bekend als een "cookie") op uw computer opslaan wanneer u onze site bekijkt. Deze informatie vergemakkelijkt uw gebruik van onze site en helpt ons te begrijpen hoe onze site wordt gebruikt. U kunt sommige cookies van uw computer wissen of blokkeren als u dat wilt (uw helpscherm of handleiding zou u moeten vertellen hoe u dit moet doen), maar bepaalde Auden Skincare-services werken mogelijk niet correct of helemaal niet als u uw browser instelt om geen cookies te accepteren . Raadpleeg ons Cookiebeleid voor gedetailleerde informatie.

MARKETING EN COMMUNICATIE
Wij vinden het erg belangrijk dat wij u het hoogste serviceniveau bieden. Om ons hierbij te helpen, kunnen we van tijd tot tijd contact met u opnemen via een van de contactmethoden die u hebt opgegeven, met details over onze nieuwsbrieven, enquêtes, producten en diensten waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn, evenals relevante reclameboodschappen. Als u op enig moment geen e-mails van wilt ontvangen, klikt u op Auden Skincare op de link 'uitschrijven' in de voettekst van elke marketing-e-mail die we sturen. U kunt ook een e-mailbericht met de titel "uitschrijven" naar customerservice@freyaandbailey.com sturen. Houd er rekening mee dat actieve klanten berichten over bestellingen en accounts van ons blijven ontvangen.

RECHTSGROND VOOR HET GEBRUIK VAN UW INFORMATIE?
Auden Skincare, een dochteronderneming van Freya + Bailey Skincare, gebruikt of deelt uw persoonlijke gegevens alleen als we daar een goede reden voor hebben. Deze redenen zijn:

Bestelling - uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om een contractuele afspraak uit te voeren, b.v. om u uw goederen te sturen.

Toestemming - wanneer u ermee instemt dat wij uw informatie op deze manier gebruiken, b.v. voor het opslaan van uw betaalkaartgegevens

Gerechtvaardigde belangen - dit betekent de belangen van Auden Skincare bij het beheren van ons bedrijf, zodat wij u de beste producten en service op de meest geschikte manier kunnen bieden, b.v. om onze voorraadniveaus te beheren, voor bedrijfsontwikkeling en risicobeheer

Wettelijke verplichting - wanneer er een wettelijke of andere wettelijke verplichting is om de informatie te gebruiken of te delen, b.v. wanneer we uw gegevens moeten gebruiken voor wetshandhavingsdoeleinden of wettelijke naleving

Hier is een lijst met de manieren waarop we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken en op welke van de hierboven beschreven redenen we ons daarvoor baseren. Waar we legitieme belangen als reden noemen, beschrijven we hieronder ook wat we denken dat deze legitieme belangen zijn:

MET WIE WIJ UW INFORMATIE DELEN EN WAAROM?
Afgezien van de openbaarmakingen waarnaar in dit beleid wordt verwezen, zullen we geen persoonlijke informatie vrijgeven zonder uw toestemming, tenzij we wettelijk gerechtigd of verplicht zijn om dit te doen (bijvoorbeeld indien dit vereist is door een gerechtelijk bevel of om fraude te voorkomen of ander misdrijf). We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bekendmaken en/of overdragen aan een derde partij nadat we ervoor hebben gezorgd dat er eerst stappen zijn ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven. Auden Skincare kan persoonlijke informatie bekendmaken of overdragen als onderdeel van een reorganisatie of een verkoop van de activa van Auden Skincare.

Auden Skincare werkt met een aantal nationale en internationale vertrouwde leveranciers, particulieren, agentschappen en bedrijven om u de hoogwaardige goederen en diensten te leveren die u van ons verwacht, zoals bezorgbedrijven, fraudepreventiebureaus, schoonheids- en cosmeticamerken en marktonderzoeksbedrijven onder anderen. Enkele voorbeelden van de categorieën van derden met wie wij uw gegevens delen zijn:

LEVERANCIER PARTNERS
Auden Skincare e werkt samen met een aantal vertrouwde partners die namens ons producten en diensten leveren. We bewaren alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke informatie die nodig is om de bestellingen die u plaatst uit te voeren of om namens ons een service te verlenen.

LEVERING EN LOGISTIEKE PARTNERS
Om uw goederen in ontvangst te kunnen nemen, werkt Auden Skincare samen met een aantal bezorg- en logistieke partners. We geven slechts beperkte informatie aan hen door om een succesvolle levering van uw bestelling te garanderen.

IT-BEDRIJVEN
Auden Skincare werkt met bedrijven en individuen die onze site en bedrijfssystemen ondersteunen.

MARKETINGBEDRIJVEN
Auden Skincare werkt samen met marketingbedrijven die ons helpen onze elektronische communicatie met u te beheren of namens ons enquêtes, analyses en productbeoordelingen uit te voeren.

BETALINGSVERWERKENDE BEDRIJVEN
Auden Skincare werkt met vertrouwde externe betalingsverwerkingsproviders om betalingen veilig te accepteren en te beheren.

ONZE GEGEVENS NAUWKEURIG HOUDEN
We streven ernaar om onze informatie over u zo nauwkeurig mogelijk te houden. Als u de details die u ons heeft verstrekt, wilt bekijken of wijzigen, of als u uw gepubliceerde inzending van de site wilt verwijderen, kunt u dit op elk moment doen via de contactpagina op deze site.

VEILIGHEID
U dient zich ervan bewust te zijn dat internet een onveilige omgeving is. We hebben technologie- en werknemersbeleid geïmplementeerd om uw privacy te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en oneigenlijk gebruik. We zullen deze maatregelen indien nodig blijven bijwerken wanneer nieuwe technologie beschikbaar komt.

SITES VAN DERDEN EN SOCIALE MEDIA
Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de praktijken van andere sites van derden (inclusief maar niet beperkt tot Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Instagram), of voor adverteerders op onze site, zelfs als u ze opent via links van onze Site en we raden u aan het beleid van elke site die u bezoekt te controleren. Als u naar onze site bent gelinkt vanaf een site van een derde partij, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de praktijken van de eigenaren of beheerders van die site van die derde partij en we raden u aan het beleid van die site van derden te controleren en contact op te nemen met de eigenaar of operator als u zich zorgen maakt of vragen heeft. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, zijn we geen agenten voor deze sites van derden of voor externe adverteerders op onze Site, noch zijn we gemachtigd om namens hen verklaringen af te leggen.

OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Het kan zijn dat we, als onderdeel van de diensten die u via onze Site worden aangeboden, uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) moeten doorgeven.

We zijn verplicht ons ervan te vergewissen voordat we uw informatie naar een land buiten de EER overdragen dat het voldoende bescherming biedt voor uw gegevensbeschermingsrechten. Freya + Bailey Skincare geeft uw persoonlijke gegevens alleen door aan die derde partijen waar we er zeker van kunnen zijn dat we uw privacy en uw rechten kunnen beschermen, bijvoorbeeld de derde partij is gevestigd in een land waarvan de EU heeft geacht dat het adequate gegevensbeschermingswetten heeft in plaats, waar die derde partij is gecertificeerd op het EU-VS-privacyschild of waar we een contract hebben met die derde partij waarin de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie zijn opgenomen. Onze site wordt gehost op servers in de VS.

HOE LANG WIJ UW INFORMATIE BEWAREN?
Als we uw persoonlijke informatie verzamelen, wordt de bewaartermijn bepaald door een aantal factoren, waaronder het doel waarvoor we die informatie gebruiken en onze verplichtingen onder andere wetten. We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel of de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er een andere wettelijke reden voor ons is om de gegevens te bewaren. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens die niet langer nodig zijn, te vernietigen of uit onze systemen te wissen. We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang uw account actief is en tot 7 jaar nadat ons contract met u is beëindigd.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
Alle wijzigingen die we in de toekomst in dit privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in dit privacybeleid te zien.

WAT ZIJN UW RECHTEN?
We streven ernaar om alle persoonlijke informatie te verwerken in overeenstemming met uw rechten onder de AVG. U hebt in het bijzonder de rechten om: -

Uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens door ons op elk gewenst moment intrekken. U kunt dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen via customerservice@freyaandbailey.com. In bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonlijke informatie zonder uw toestemming verwerken in overeenstemming met de wettelijke verwerkingsvereisten in de AVG. Deze omvatten (onder andere) wanneer verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om uw vitale belangen te beschermen

Vraag ons om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie te corrigeren. We proberen de gegevens zo snel mogelijk te corrigeren en meestal binnen een maand, tenzij het verzoek complex is

Vraag ons om uw persoonlijke gegevens te wissen. Dit wordt ook wel het recht om te worden vergeten genoemd. Dit recht is alleen van toepassing als er geen dwingende reden is voor de voortdurende verwerking van uw persoonlijke informatie. Er zijn enkele omstandigheden waarin dit recht op wissen niet van toepassing is en in dergelijke gevallen zouden we u op de hoogte stellen van de reden(en) waarom we uw persoonlijke informatie moeten bewaren (tenzij dit wettelijk wordt verhinderd)

Beperk de verwerking van uw persoonlijke informatie wanneer de gegevens bijvoorbeeld onjuist zijn, onrechtmatig worden verwerkt of wanneer de gegevens niet langer relevant zijn voor het specifieke doel van de verwerking. In dergelijke gevallen zouden we de gegevens bewaren, maar we zouden deze niet verder verwerken zonder uw toestemming, of als de verwerking van uw informatie is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een juridische claim, of voor de bescherming van rechten van andere personen, of voor openbaar belang redenen. In dergelijke omstandigheden laten we u weten dat we van plan zijn de beperking op het verwerken van uw persoonlijke informatie op te heffen

Vraag toegang tot uw persoonlijke informatie via een verzoek om toegang tot het onderwerp. uw verzoek moet schriftelijk bij ons worden ingediend en we kunnen u om een bewijs van uw identiteit vragen voordat we u de gegevens verstrekken. Er zijn meestal geen kosten verbonden aan het indienen van een dergelijk verzoek, maar in beperkte omstandigheden kunnen we administratieve kosten in rekening brengen (die gebaseerd zijn op de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie)

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie niet te verwerken voor marketingdoeleinden (inclusief profilering). We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw informatie voor dergelijke doeleinden aan een derde partij bekend te maken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt het recht ook op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via customerservice@audenskincare.com

Verkrijg en hergebruik uw persoonlijke informatie voor uw eigen doeleinden in verschillende services (recht op gegevensoverdraagbaarheid). Dit recht is alleen van toepassing op gegevens die u aan ons hebt verstrekt, wanneer wij de gegevens verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een contract en wanneer de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd. Waar dit recht van toepassing is, worden de gegevens aan U verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

Houd er rekening mee dat we uw identiteit moeten verifiëren voordat we u persoonlijke informatie verstrekken. Dit doen we om uw gegevens te beschermen. We kunnen u ook vragen om ons wat aanvullende vrijwillige informatie te verstrekken om ons te helpen uw verzoek efficiënter te verwerken.

CONTACT MET ONS OPNEMEN
Als u op enig moment contact met ons wilt opnemen met uw mening over onze privacypraktijken, of met een vraag met betrekking tot uw persoonlijke informatie, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar customerservice@audenskincare.com of per post op Functionaris voor gegevensbescherming, Auden Skincare, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londen, WC2H 9JQ Verenigd Koninkrijk.

Als u klachten heeft over onze omgang met uw persoonlijke gegevens, stellen we het op prijs als u in eerste instantie de kans krijgt om uw zorgen weg te nemen. Als u dat wenst, kunt u echter rechtstreeks een klacht indienen bij het Information Commissioner's Office, de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk of 0303 123 1113).